Wydział Elektroniki i Informatyki


 1. Certyfikowane szkolenia oraz zajęcia warsztatowe

         Studenci Wydziału Elektroniki i Informatyki będą mogli podnieść swoje kompetencje poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach oraz zajęciach warsztatowych. Zarówno zakres rozwijanych kompetencji i/lub kwalifikacji jak i dobór metod prowadzenia zajęć, dobrane zostały w oparciu o potrzeby rozwojowe studentów. Wsparciem objęci będą studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.

Kierunek Informatyka

 1. JAVA zaawansowane techniki programowania –  uzyskanie wiedzy dotyczącej zaawansowanego programowania w wybranym języku.
 2. Android - programowanie urządzeń mobilnych – szkolenie obejmujące zaawansowane techniki programowania na najbardziej popularną platformę mobilną Android.
 3. Inżynieria testowania: urządzenia mobilne, aplikacje internetowe – uzyskanie wiedzy dotyczącej testowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 4. Akademia Python Start podstawy programowania w języku Python – szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności posługiwania się językiem Python, będącym obecnie czwartym językiem programowania na świecie.
 5. Akademia Python Biblioteki zaawansowane programowanie w języku Python – szkolenie umożliwiające poznanie dodatkowych bibliotek rozszerzających język Python.
 6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych – rozszerzenie zagadnień z bezpieczeństwa systemów informatycznych - uwierzytelnianie, kontrola dostępu, autoryzacji.
 7. Zagadnienie bezpieczeństwa w systemie Windows – przedstawienie aspektów bezpieczeństwa dla programistów w systemie Windows.
 8. Zagadnienie bezpieczeństwa w systemie Linux – przedstawienie aspektów bezpieczeństwa dla programistów w systemie Linux.
 9. Programowanie zaawansowane w wybranych językach programowania: Java –  rozszerzenie zagadnień w wybranym języku programowania.
 10. Programowanie w chmurze – uzyskanie wiedzy o programowaniu w chmurze, aktualnie najbardziej popularnym środowisku.
 11. Projektowanie w językach skryptowych – szkolenie umożliwiające opanowanie automatyzacji pewnych elementów zawodu testera i ewentualne wyeliminowanie błędów  etapach projektowania oprogramowania.
 12. Projektowanie stron www na urządzenia mobilne – poznanie specyfiki tworzenia stron internetowych na urządzeniach mobilnych.
 13. Programowanie zaawansowane na platformę Android – szkolenie obejmujące zaawansowane techniki programowania na platformę mobilną Android.
 14. Bezpieczeństwo systemów mobilnych – rozszerzenie zagadnień z bezpieczeństwa systemów mobilnych.
 15. Język angielski techniczny – nauka języka angielskiego specjalistycznego na wybranych poziomie kształcenia.  

           Celem pełnego dopasowania realizowanych zajęć i ich zakresu do rzeczywistych potrzeb studentów oraz zapewnienia rzeczywistego wzrostu kompetencji uczestników projektu, działanie zostanie obligatoryjnie poprzedzone przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji lub kwalifikacji, każdego uczestnika projektu oraz podsumowany analogicznym badaniem pozwalającym określić stan kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia w projekcie.

 1. Wizyty studyjne u pracodawców oraz zajęcia praktyczne w formie projektowej

           Studenci Wydziału będą uczestniczyli w wizytach studyjnych u pracodawców oraz zajęciach praktycznych w formie projektowej.

           Dzięki uczestnictwu w zajęciach praktycznych w formie projektowej studenci wzmocnią swoje kompetencje zawodowe, analityczne i komunikacyjne. Rozwijane kompetencje są istotne zarówno pod względem tendencji i oczekiwań społecznych, jak również wymagań rekrutacyjnych na stanowiska w poszczególnych branżach.

          Studenci poznają przyszłe środowisko pracy i zasady funkcjonowania pracodawców. Dzięki temu Zadaniu uczestnicy projektu zwiększą swoje szanse na atrakcyjne zatrudnienie po studiach.

 

 

 1. Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych

Wydział Elektroniki i Informatyki dostosuje programy kształcenia na poszczególnych specjalnościach:

Stopień: I kierunek: INFORMATYKA, Specjalizacja:

 1. Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne – przedmioty podlegające dostosowaniu do potrzeb rynku pracy:
 1. projektowanie systemów 
 2. Zarządzanie systemami operacyjnymi 
 3. Programowanie urządzeń mobilnych 
 4. Ochrona i bezpieczeństwo informacji
 5. witryny i portale internetowe 
 6. Programowanie w środowisku .NET 
 1. Technologie Internetowe i Mobilne
 1. Programowanie urządzeń mobilnych          
 2. Laboratorium technik mobilnych i wbudowanych
 3. Ochrona danych i transakcji w Internecie   
 4. Programowanie aplikacji internetowych    
 5. Systemy wielowarstwowe i chmurowe       
 6. Laboratorium technik multimedialnych      
 1. Inżynieria testów oprogramowania
 1. Techniki zapewnienia jakości oprogramowania     
 2. Automatyzacja testów, wzorce i narzędzia             
 3. Zaawansowane techniki zapewnienia jakości oprogramowania    
 4. Technologie automatyzacji testów, wzorce i narzędzia     
 5. Zarządzanie procesem zapewnienia jakości            
 6. Weryfikacja bezpieczeństwa systemów informatycznych 

 Stopień: II kierunek: INFORMATYKA, Specjalizacja:

 1. Przetwarzanie informacji
 1. Programowanie z wykorzystaniem bibliotek graficznych         
 2. Zastosowania SSN i AG 
 3. Hurtownie danych i Business Intelligence         
 1. Zastosowania systemów baz danych
 1. Programowanie w środowisku .NET     
 2. Oprogramowanie systemów rozproszonych      
 3. Administrowanie systemami baz danych