Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie pn. "Nauka języka obcego z niepełnosprawnością słuchu i wzroku"

Zapraszamy przedstawicieli kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Nauka języka obcego z niepełnosprawnością słuchu i wzroku", które odbędzie się w najbliższym czasie w Politechnice Koszalińskiej.

Rekrutacja na "Kurs instruktora osób z niepełnosprawnością"

Zapraszamy przedstawicieli kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na kurs pn. "Kurs instruktora osób z niepełnosprawnością", który odbędzie się w najbliższym czasie w Politechnice Koszalińskiej. 

Rekrutacja na szkolenie "Nauka języka obcego z niepełnosprawnością słuchu i wzroku"

Zapraszamy przedstawicieli kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Nauka języka obcego z niepełnosprawnością słuchu i wzroku", które odbędzie się w najbliższym czasie w Politechnice Koszalińskiej. 

Rekrutacja na szkolenie pn. "Zarządzanie uczelnią"

Zapraszamy przedstawicieli kadry zarządzającej Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Zarzadzanie uczelnią". Szkolenie odbędzie się w dniu 22.10.2021 r. w Politechnice Koszalińskiej przy ul.  Śniadeckich 2.

Rekrutacja na szkolenie pn. "Wiedza o niepełnosprawności"

Zapraszamy pracowników administracyjnych Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Wiedza o niepełnosprawności". Szkolenie odbędzie się w dniu 1.10.2021 r. w godz. 7:30 - 15:30 w Politechnice Koszalińskiej przy ul.  Śniadeckich 2.

"Dostępna uczelnia" - Politechnika Koszalińska" - Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępności uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami, poprzez działania podejmowane w 6 obszarach (ścieżka mini, midi).