"Dostępna uczelnia" - Politechnika Koszalińska" - Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępności uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami, poprzez działania podejmowane w 6 obszarach (ścieżka mini, midi).

Rekrutacja na szkolenie pn. "Wiedza o niepełnosprawności"

Zapraszamy pracowników administracyjnych Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Wiedza o niepełnosprawności". Szkolenie odbędzie się w dniu 1.10.2021 r. w godz. 7:30 - 15:30 w Politechnice Koszalińskiej przy ul.  Śniadeckich 2.