"Dostępna uczelnia" - Politechnika Koszalińska" - Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępności uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami, poprzez działania podejmowane w 6 obszarach (ścieżka mini, midi).

Rekrutacja na szkolenie pn. "Wiedza o niepełnosprawności"

Zapraszamy pracowników administracyjnych Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Wiedza o niepełnosprawności". Szkolenie odbędzie się w dniu 1.10.2021 r. w godz. 7:30 - 15:30 w Politechnice Koszalińskiej przy ul.  Śniadeckich 2.

Rekrutacja na szkolenie pn. "Zarządzanie uczelnią"

Zapraszamy przedstawicieli kadry zarządzającej Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Zarzadzanie uczelnią". Szkolenie odbędzie się w dniu 22.10.2021 r. w Politechnice Koszalińskiej przy ul.  Śniadeckich 2.

Rekrutacja na szkolenie "Nauka języka obcego z niepełnosprawnością słuchu i wzroku"

Zapraszamy przedstawicieli kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Nauka języka obcego z niepełnosprawnością słuchu i wzroku", które odbędzie się w najbliższym czasie w Politechnice Koszalińskiej. 

Rekrutacja na "Kurs instruktora osób z niepełnosprawnością"

Zapraszamy przedstawicieli kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na kurs pn. "Kurs instruktora osób z niepełnosprawnością", który odbędzie się w najbliższym czasie w Politechnice Koszalińskiej. 

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie pn. "Nauka języka obcego z niepełnosprawnością słuchu i wzroku"

Zapraszamy przedstawicieli kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej do składania dokumentów rekrutacyjnych na szkolenie pn. "Nauka języka obcego z niepełnosprawnością słuchu i wzroku", które odbędzie się w najbliższym czasie w Politechnice Koszalińskiej.

Akademickie Wsparcie Psychologiczne!

W ramach projektu POWR.03.05.00-00-A018/20 „Dostępna Uczelnia - Politechnika Koszalińska” zostało utworzone CENTRUM WSPARCIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, które oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne studentom, doktorantom oraz pracownikom Politechniki Koszalińskiej.

Rekrutacja na warsztaty lingwistyczne z języków obcych dla osób z niepełnosprawnością

Zapraszamy na nieodpłatny cykl WARSZTATÓW LINGWISTYCZNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności językowych lub chciałbyś nauczyć się nowego języka, możesz ZAPISAĆ SIĘ JUŻ DZIŚ!

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WARSZTATÓW LINGWISTYCZNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

KOLEJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WARSZTATÓW LINGWISTYCZNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

SPOTKANIE ONLINE - WARSZTATY LINGWISTYCZNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

SPOTKANIE INFORMACYJNE - ONLINE- WARSZTATY LINGWISTYCZNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Szkolenia dla kadry dydaktycznej w ramach projektu "Dostępna uczelnia - Politechnika Koszlaińska"

Zapraszamy kadrę dydaktyczną Politechniki Koszalińskiej do składnia dokumentów rekrutacyjnych.

Szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej w ramach projektu "Dostępna uczelnia - Politechnika Koszalińska"

Zapraszamy kadrę administracyjną i zarządzającą Politechniki Koszalińskiej do składnia dokumentów rekrutacyjnych

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI!! Szkolenia dla kadry dydaktycznej PK w ramach projektu "Dostępna uczelnia - Politechnika Koszalińska"

Zapraszamy kadrę dydaktyczną Politechniki Koszalińskiej do składnia dokumentów rekrutacyjnych.

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI!! Szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej PK w ramach projektu "Dostępna uczelnia - Politechnika Koszalińska"

Zapraszamy kadrę administracyjną i zarządzającą Politechniki Koszalińskiej do składnia dokumentów rekrutacyjnych

Zapraszamy studentów na szkolenie z zakresu Projektowania uniwersalnego.