Cel główny: Zapewnienie dostępności uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami, poprzez działania podejmowane w 6 obszarach (ścieżka mini, midi).

Okres realizacji projektu: 1.09.2020-30.11.2023

Całkowita wartość projektu: 4 916 783,75 zł

Zadania:

1.Struktura organizacyjna: Powstanie Biura Osób Niepełnosprawnych w ramach ścieżki mini

2.Architektura: uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami w ramach ścieżki mini

3.Technologie wspierające: w ramach ścieżki mini

4.Przegląd i opracowanie procedur z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach ścieżki mini  

5.Wsparcia edukacyjne: wdrażanie alternatywnych zajęć/opracowanie katalogu usług wdrożonych i zaplanowanych do wdrożenia w ramach ścieżki mini

6.Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

7.Struktura organizacyjna: Rozbudowa jednostki organizacyjnej Biura Osób Niepełnosprawnych (BON)/Powołanie Centrum Wsparcia Psychicznego

8.Architektura: likwidacja barier architektonicznych na Wydziałach PK w ramach ścieżki midi

9.Technologie wspierające studentów na ścieżce midi

10.Procedury: realizowane w ramach ścieżki midi  

11.Rodzaje wsparcia edukacyjnego w ramach ścieżki midi

12.Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności w ramach ścieżki midi