Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

 

PRACOWNIK PK

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz danych uczestnika 

Oświadczenie kierownika o spójności szkolenia z zajmowanym stanowiskiem

 

PRACOWNIK PK - NAUCZYCIEL

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz danych uczestnika 

Oświadczenie kierownika o spójności szkolenia z zajmowanym stanowiskiem

 

STUDENT PK

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz danych uczestnika 

 

REGULAMIN WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU