Kadra kierownicza i administracyjna - szkolenia

Kadra dydaktyczna - szkolenia

Studenci i Pracownicy PK - Konsultacje psychologiczne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne