Celem projektu jest wzmocnienie przez studentów kierunku Logistyka oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i informatycznych oczekiwanych przez przedsiębiorców z sektora usług dla biznesu, stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych poprzez udział studentów w kompleksowych programach wsparcia.

 

Okres trwania projektu: 1 września 2020 r. -  30 września 2022 r.

Całkowita wartość projektu:  706 074,30 zł

W ramach projektu realizowane zostaną następujące działania:

  • Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych
  • Rozwój kompetencji studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych poprzez realizację:  

               a) szkoleń certyfikowanych,

               b) zajęć warsztatowych,

               c) zadań praktycznych w formie projeku,

               d) wizyt studyjnych