Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią.

Okres trwania projektu: 1 września 2018 r. - 31 sierpnia 2022 r. 

Całkowita wartość projektu 11.880.249,26 zł 

 

W ramach projektu realizowane zostaną stępujące działania: 

  • Restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania Uczelnią poprzez uporządkowanie struktury organizacyjnej;
  • Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz włączenie wykładowców                  z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia na Politechniki Koszalińskiej;
  • Podniesienie kompetencji Studentów Politechniki Koszalińskiej poprzez realizację:

a) zajęć warsztatowych i szkoleń certyfikowanych dla 511 osób rozwijających kompetencje zawodowe, informatyczne, przedsiębiorcze i językowe,

b) zadań praktycznych i wizyt studyjnych dla 573 osób rozwijających kompetencje zawodowe, analityczne oraz komunikacyjne;

  • Nabycie przez 219 Studentów doświadczenia w zawodzie zgodnym z realizowanym kierunkiem studiów dzięki udziałowi w stażach u pracodawców;
  • Dostosowanie programów studiów doktoranckich w sposób umożliwiający 34 doktorantom nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami naukowymi, ułatwiających prowadzenie badań w środowisku interdyscyplinarnym i międzynarodowym;
  • Wsparcie zmian organizacyjnych poprzez utworzenie i implementację informatycznych narzędzi zarządzania;
  • ­Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym (59 osób) oraz kadry administracyjnej w zakresie m.in.: zarządzania zespołem, finansami Uczelni i absorpcji środków - Szczegóły w zakładce "Studenci".